Omsorg

Vi värdesätter våra kunder och vill ge den bästa tänkbara servicen. Du förtjänar en omsorg av hög kvalité.

Service

Vi erbjuder tjänster som underlättar livet för dig och ger dig den avlastning du behöver i hemmet.

Vår värdegrund

Våra inarbetade värden i verksamheten består av ett alltid trevligt bemötande, hög tillgänglighet och en hög gard av kontinuitet! Delaktighet och inflytande är naturliga inslag i verksamheten allt för att Din Dag ska bli så bra som möjligt!

Bemötande

Alltid att trevligt och bra bemötande till Dig som genomsyrar hela verksamheten! Bemötandet är en av våra kvalitetsgarantier till Dig som kund. Din trygghet genom vårat bemötande!

Kvalité
Våra grundpelare är: kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet och ett bra bemötande.