Omsorg

Tjänster

Fria vårdvalet

Vi är ett vårdbolag godkänt av Örebro kommun sedan 2017. Detta innebär att du som kund har rätt att byta till oss samt ta del av våra tjänster när du kommer ut från sjukhus.

Kort fakta

  • Grundades 2017
  • 35 anställda
  • Verksamma i Örebro län
  • 20 års erfarenhet

Omsorg

Vi är en verksamhet som utför omsorg och service för att just din dag ska bli så bra som möjligt!

Det är vårt uppdrag, vårt löfte och vårt privilegium att ge den högsta standarden av omsorg och medkänsla till våra brukare. Lyhördhet och empati är viktigt hos oss då det är lika viktigt som att vara handlingskraftig och flexibel.  Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet, där vi erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.